Katalog 2007/8

psihologija

01. Stephen Aaron STRAH OD NASTUPA 380

02. Karl Gustav Jung ANALIZA SNOVA 380

03. A.Monier PSIHOANALIZA SMEHA 300

04. May EGZISTENCIJALNA PSIHOTERAPI 280

05. K. G. Jung DUH BAJKE 280

06. M.Gustard PSIHOLOGIJA SMEHA 280

07. J.Stejner, POTISKIVANJE FROJDA 330

08. K. Leetz, POLITIKA I PSIHOLOGIJA 1 330

09. K.Tritt.. NOVE PSIHOLOŠKE TEORIJE 1 360

10. R.Taff.. PROCENJVNJE LJUDI 360

11. M.Brewer KOLEKTIVNI I IDENTITET 360

12. J.Woolley.. FANTAZIJE 280

13. M.E.Thaase.. DEPRESIJA 280

14. W.Richardson LAKAN I PSIHOANALIZA 300

15. Vesna.Anđelković SAM PRED PUBLIKOM 200

postmoderna

16. J.F. Lyotard ŠTA JE POSTMODERNA 300

17. F.Jameson POSTMODERNA U KAPI 280

18. B. Šmit PROTIVUREČNOST POSTMODE 280

19. J. Barth POHOD POSTMODERNIZMA 280

20. D. Vos POSTMODERNI POGLED 280

21. D. CamPRELAZNA POSTMODERNE 280

22. G. Raulet POSTMODERNA UTOPIJA 280

23. A. Huyssen RANA POSTMODERNA 280

umetnost

24. Karl Gustv Jung PIKASO (crteži) 300

25. L.DeMaria, F. Mosciti FUTURIZAM (ilustr. 280

26. A.Warhol ..I O POP ARTU 280

27. F.Miles UNDERGROUND STRIP 300

28. M.Feren PSIHODELIJA 300

29. H.Rischbieter POZ. SCENOGRAFIJA 280

30. Ipolit Ten FLAMANSKO SLIKARSTVO 280

31. R.M.Rilke OGIST RODEN 280

32. Vitruvije O ARHITEKTURI 600

33. T.Elsaeseer PORODIČNA MELODRAMA 280

34. G.Seeleen VESTERN 280

35. E.Vilson ISTORIJA MODE 330

36. Branko Lazarević BETOVEN 280

eseji

37. Elias Kaneti MOĆ 280

38. John Gruen NOVA BOEMIJA 300

39. P.Vilis, D. Hebdidž.. SUBKULTURE 280

40. Dž. Natal, K Reksport BITNICI 300

41. M. Brejk, S. Hol, P. Vilis. HIPICI 300

42. D.Lang PANKERI 300

43. Timoti Liri FRAGMENTI SEĆANJA 280

44. Julija Kristeva UŽAS 280

45. Epitekt OBRAZCI VOLJE I SREĆE 280

46. Mircea Eliade O RELIGIJi 280

47. Ksenofon O TIRANINU 220

48. D. T. Suzuki ZEN 360

49. M.Meklur ANĐELI PAKLA 280

50. M.Nesso TAROT + karte 620

r’n’r

51. J. Platt C Brown PSIHODELIČNI ROK 280

52. L. Bangs HEVI METAL 360

53. D. Tomas U2 300

54. D. Gans TALKING HEADS 330

55. P. Elliota GUNS ‘N’ ROSES 300

56. I.Miler CLASH 280

57. R. Smiths CURE 300

58. P. Nilsen IGGY POP 280

59. M. Nidls SMITS 280

60. B.Edge JOY DIVISION + NEW ORDER 300

61. M.Nort DOORS 300

*

62. V. Karadžić EROTSKE PESME 280

63. J.Zdravković EDIP I PAS 280

64. Saša Džaka PESME 280

65. M.Petrović VRTLOZI NESPOKOJA 280

66. Branislav Stanojević MARGER EXPRES 280

67. *** AMERICAN-BRITISH DICTIONARY 280

68. Ž. Perović ALGEBRA I 300

cd-rom

69. Bgd. POSTMODERNA ARHITEKTURA 590

70. BEOGRADSKA MODERNA 590

71. BEOGRADSKI NEOKLASICIZAM 590

72. BEOGRADSKA SECESIJA 590

73. BEOGRADSKE VILE 590

74. BEOGRADSKI GRAFITI 590

umetnost XX veka

75. BAUHAUS 390

76. BEOGRADSKA SECESIJA 390

77. BEOGRADSKI GRAFITI 390

78. DE STIJL, NEOPLASTICIZAM 390

79. HARD-EDGE 390

80. HIPERREALIZAM 390

81. INSTALACIJA 390

82. METAFIZIČKO SLIKARSTVO 390

83. MINIMALIZAM 390

84. NEOEKSPRESIONIZAM 390

85. NEO-GEO 390

86. NEOKONCEOPTUALIZAM 390

87. OP-ART 390

88. POSTMINIMALNA UMET 390

89. POSTMODERNA. ARHITEKT 390

90. PSIHODELIČNI PLAKAT 390

91. RUSKA AVANGARDA 390

92. TRANSAVANGARDA 390

93. ART & LANGUAGE 390

94. ARTE POVERA 390

95. FLUXUS 390

96. INSTALACIJA 390

97. INSTALACIJA II 390

98. INSTALACIJA III 390

99. INSTALACIJA IV 390

100. KONCEPTUALNA UMETNOST 390

101. KUBO-FUTURIZAM 390

102. MOST (DIE BRÜCKE) 390

103. NEODADAIZAM 390

104. NEON ART 390

105. NOVA BRIT. SKULLPTURA 390

106. NOVA GENERACIJA 390

107. NOVA OBJEKTIVNOST 390

108. NOVI REALIZAM 390

109. PLAVI JAHAČ 390

110. SUPREMATIZAM 390

*

111. RUSKE IKONE 390

112. ANDREJ RUBLJOV 390

*

113. B.Nestorović ARHI. SRBIJE U XIX VEKU 1900


film

114.   R. Munitić: BEOGRADSKI FILMSKI KRITICARSKI KRUG, vol. 1 

115.   R.Munitić: BEOGRADSKI FILMSKI KRITICARSKI KRUG, vol. 2 

116.   R.Munitić: BEOGRADSKI FILMSKI KRITICARSKI KRUG, vol. 3


eBook

117.   E.Vilson ISTORIJA MODE  590

118.   L.DeMaria,F.MoscitiFUTURIZAM 590

119.    V.Karadžić EROTSKE PESME  590

120.   A.Warhol ..I O POP ARTU 590

121. A.S. stara srpska crkvena arhitektura 590

122.  Karlovačka mitropolija  590

123.  Beogradskaa mitropolija 590

124.  andrej rubljov 590


časopisi

- PSIHOLOGIJA U SVETU

- BIT

- POSTMODERNA KULTURA(Većina knjiga je u međuvremenu prodata. 

Za dodatne informacije obratute se na: artpress@verat.net

Ekskluzivana prodaja:

knjižara STUBOVI KULTURE tel: 011/632384

knjižara PLATO BOOKSTORE tel. 011/639121

knjižara INICIJAL tel. 011/639232


Art Press

11000 Beograd,Marka Oreškovića 38,

artpress@verat.net

žiro račun 355-1064599-56

PIB 103509224Bogdan Nestorović
ARHITEKTURA SRBIJE U XIX VEKUKnjiga ima 580 strana, skraćenog A-4 formata, na kunzdruki u tvrdom povezu i sa više od 400 c/b fotografija

Cena 999,00 dinara + PTT troškovi (pouzećem)
E-mail: artpress@verat.net

Рецензија “Архитектурe Србије у XIX веку”

...Временски посматрано испитан је цео XIX век, све до 1915. године, односно до 1918, када је престала самостална архитектонска делатност у Србији после њеног укључења у Југословенску заједницу. Прикупљена грађа омогућила је аутору да прати развитак из деценије у деценију без празнина и цензура...

Целина рада обухвата раздобље од Другог устанка до Првог светског рата. У уводу су приказани општи друштвено (политички), економски и технички услови који су утицали на развитак архитектуре. У првом делу обухваћено је Милошево доба и приказано је традиционално наслеђе из турског доба са постепеним прелазом под западњачке утицаје преко класицизма. У другој епохи налази се романтичарско доба у коме су се огледале реминисценције романских, готских и раноренесансног стила. Трећи период је најзначајнији за развитак архитектуре у Србији XIX века. У њему је дефинитивно напуштен сваки ослонац на традиционално наслеђе и активно ствара плејада младих школованих архитеката. Крај XIX и почетак XX века представља "цветно доба" у коме београдски академизам достиже завидну висину. Аутор правилно истиче врхунске личности и најбоља остварења тог доба. На крају рада приказан је и краткотрајан бљесак сецесије и оригиналан покушај обнове српског националног стила који је имао видан одраз у многим црквама и који је сменио барокне и ренесансне стилове ранијих епоха.

Архитектура у Србији XIX века кретала се у три сектора: монументална архитектура државних зграда, сакрална црквена архитектура и стамбена архитектура. Аутор је у раду проучио сва три сектора и дао посебну слику за сваку од њих. Тиме је у раду обезбеђена целовитост и у погледу садржине.

Архитектура као теоријска дисциплина представља комплек сну делатност у којој долазе до пуног израза утицаји средине, инвеститора, мајстора градитеља, технике и др. Аутор је успео да пружи научну слику о свим овим чиниоцима који су деловали у архитектури Србије XIX века. Посматрано са те тачке гледишта у делу су приказани не само споменици архитектуре него и сви фактори који су утицали да споменици добију одређена функционалне, обликовне и конструктивне карактеристике.

Значајан допринос науци представља регистрација врло обимне грађе у споменицима архитектуре широм територије уже Србије. Једно од битних обележја и позитивних карактеристика овог дела је његова целовитост и свеобухватност - до данас још не постоје о томе одговарајућа научна литература и публикације. Приложено дело професора Богдана Несторовића у потпуности и са пуним успехом испуњава овај недостатак наше културне историје.

Проф. арх. Бранислав Којићакадемик


Рецензија рукописa професора архитектуре Богдана Несторовића: "Архитректура Србије XIX века".

У предговору рукописа проф. арх. Богдан Несторовић исправно подвлачи да су "сва досадашња истраживања из области србијанске архитектуре почињала са нашим средњим веком и завршавала су се, такорећи, на Косову". Ранија истраживања наше новије архитектуре обухватају највише нашу фолклорну народну архитектуру и углавном се завршавају у епохама Кнеза Милоша. Градска архитектура и њена еволуција, у новијој српској држави XIX века, није добила одгововарајуће место у нашим стручним публикацијама. Тог посла прихватио се проф. арх. Богдан Несторовић, познати и признати писац многих значајних публикација из области архитектуре и грађевинарства, прилазећи му са ауторитетом, знањем и искуством, са урођеном и наслеђеном педантношћу и систематичношћу. Подвлачим наслеђеном, јер је проф. арх. Богдан Несторовић син покојног професора архитектуре Николе Несторовића, творца многих значајних и монументалних зграда не само у Београду већ и у унутрашњости Србије и писца значајне књижице из историје развоја архитектуре у Србији: Грађевине и архитекти у Београду прошлог столећа.

Велики је обиман посао савладан, што сведожи и сам рукопис, који обухвата преко 600 страница текста, преко 150 снимљених основа и око 500 фотографија изведених дела. Томе треба додати још и известан број пресека и фасада, као и низ цртежа у тексту, који објашњавају поједине стилске промене. Колики је то посао био чита се из предговора рукописа у коме се јасно и на убедљив начин указује на пут којим треба ићи да би се добила тачна слика напора који су творци новије архитектуре у Србији XIX века имали да пређу како би нам оставили заиста значајна архитектонска дела, значајна не само по својој конструкцији, већ и по распореду и лепоти. Цео тај прикупљени материјал сређен је зналачки и систематски тако добро да су сви описани споменици приказани, јасно и убедљиво, у свом историјском, стилском и уметничком развоју. Планови и скице, а нарочито фотографије то још више показују и доказују.

Арх. Иван Здравковић, научни саветник